Porada Prawna

Klientom Free Music bezpłatnie doradzamy we wszystkich sprawach związanych z odtwarzaniem muzyki i obrazu w lokalach, a w szczególności w:

  • skutecznym rozwiązywaniu umów z organizacjami zbiorowego zarządzania (m.in. STOART, ZPAV, SAWP)
  • organizacji pracy personelu i dokumentacji zabezpieczającej przed odpowiedzialnością za niezawinione zdarzenia
  • korespondencji z w.w. organizacjami
  • składaniu skarg na sprzeczne z prawem działania w.w. oprganizacji do nadrzędnych instytucji państwowych
  • obniżeniu kosztów działalności poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań dotyczących korzystania z muzyki w działalności gospodarczej w hotelach, gastronomii, handlu, usługach i in.
  • wszelkich innych kwestiach związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi w odniesieniu do korzystania z muzyki i obrazu (TV, monitory, ekrany) w działalności gospodarczej.