Czym jest przestrzeń publiczna?

  Wiemy już, że jest konieczność płacenia tantiem na rzecz OZZ (Organizacjom Zbiorowego Zarządzania), gdy muzyka jest odtwarzana w przestrzeni publicznej. Jednak czym jest przestrzeń publiczna? Co się klasyfikuje jako taka przestrzeń, a co nie?
  Z punktu widzenia właściciela lokalu, przestrzeń publiczna to taka, do której regularnie mają dostęp nasi klienci. Czyli, w przypadku sklepów byłaby to główna powierzchnia sklepu, a w restauracji sala. W hotelu za przestrzeń publiczną uważa się nie tylko korytarze i recepcję, ale także same pokoje hotelowe, pomimo faktu, że ograniczona liczba klientów ma okazję słuchać muzyki, bądź oglądać telewizję w pokojach. Tak jednak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w jednym z wyroków: pokoje hotelowe są przestrzenią publiczna. Natomiast jeżeli chodzi o środki transportu publicznego np. autobus czy tramwaj, to ich wnętrze uznawane jest za przestrzeń publiczną.Rozumienie kiedy coś jest przestrzenią publiczną a kiedy nie może nam oszczędzić wielu wydatków.
   Przykładowo, jeżeli mamy hotel z restauracją, i jest ona oddzielona od reszty hotelu możemy płacić tantiemy tylko za samą restaurację. Jednak, jeżeli restauracja byłaby "otwarta" np. nie byłoby ściany między recepcją, a restauracją, wtedy muzyka puszczana w restauracji mogłaby być słyszana w części hotelowej. Co się z tym wiąże? Zamiast płacić tantiemy tylko za samą restaurację, będziemy zmuszeni płacić za hotel oraz za restaurację.
   Kolejny nasz przykład dotyczy kuchni. W rozumieniu prawa, nie jest to przestrzeń publiczna, bo jest przeznaczona tylko dla pracowników. Gdyby jednak, w restauracji bez zamysłu puszczania muzyki dla gości, pracownicy kuchni postanowili posłuchać najnowszych hitów na tyle głośno, że byłyby one słyszane na głównej sali, prawdopodobnie w razie kontroli, właściciele restauracji byliby zobowiązani do wnoszenia opłat na rzecz OZZ. Podobnie rozumie się przestrzeń biura lub magazynu. Prościej mówiąc, jeżeli mamy przestrzeń dla pracowników powinna ona być na tyle dobrze odizolowana aby, muzyka z pomieszczeń pracy nie dochodziła do przestrzeni publicznej.
   W przypadku lokali handlowych, wycena płatności tantiem dotyczy dokładnej powierzchni na której jest puszczana muzyka ( np.odliczając od całej powierzchni parking). W takim wypadku, jeżeli tylko część sklepu jest nagłośniona, dobrym pomysłem byłoby się upewnić że muzyka jest faktycznie słyszana tylko w obrębie tej przestrzeni.
    Podsumowując, przestrzeń publiczna jest przestrzenią do której każdy klient ma dostęp. Pomieszczenia za które nie trzeba płacić tantiem, to takie, które są przeznaczone wyłącznie dla pracowników. Każdą opłatę dla OZZ za muzykę odtwarzaną w miejscu publicznym, można zastąpić licencją dożywotnią lub czasową muzyki wolnej od tych opłat, czyli Free Music!