Czym jest przestrzeń publiczna?

Wiemy już, że jest konieczność płacenia tantiem na rzecz OZZ (Organizacjom Zbiorowego Zarządzania) gdy muzyka jest odtwarzana w przestrzeni publicznej. Jednak czym jest przestrzeń publiczna? Co się klasyfikuje jako taka przestrzeń a co nie?

Z punktu widzenia właściciela lokalu przestrzeń publiczna to taka do której regularnie mają dostęp nasi klienci. Czyli, w przypadku sklepów byłaby to główna powierzchnia sklepu. W restauracji, sala. W hotelu za przestrzeń publiczną uważa się nie tylko korytarze i recepcję ale także same pokoje hotelowe, zajmowane przez Państwa gości, pomimo faktu że ograniczona liczba klientów spędza ma okazję słuchać muzyki bądź oglądać telewizję w pokojach. Tak jednak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w jednym z wyroków: pokoje hotelowe są przestrzenią publiczna.
W przypadku pojazdów masowego przewozu (np. autobusy) sam autobus jest uznawany za przestrzeń publiczną.

W niektórych państwach definicja przestrzeni publicznej może czasem przekracza zdrowy rozsądek gdyż wnętrze samochodu policyjnego bywa uznawane za przestrzeń publiczną. I dlatego policjanci jeżdżący radiowozami w Surrey, U.K. Nie mają odbiorników radiowych. Kierując się podobną logiką wnętrze więzienia (cele) też zaliczają się do przestrzeni publicznej.

Możemy oczywiście naśmiewać się z klasyfikacji przestrzeni publicznej, ale z punktu widzenia obliczania kosztów czy planowania przestrzennego swojego lokalu jest to bardzo ważne. Rozumienie kiedy coś jest przestrzenią publiczną a kiedy nie może nam oszczędzić wielu wydatków.

Przykładowo, jeżeli mamy hotel z restauracją, i restauracja jest oddzielona od reszty hotelu możemy płacić tantiem za samą restaurację. Jednak, jeżeli restauracja byłaby “otwarta”, np nie byłoby ściany między recepcją a restauracją, wtedy muzyka puszczana w restauracji może być słyszana w części hotelowej.

Co się z tym wiąże? Zamiast płacić tantiem tylko za samą restaurację będziemy zmuszeni płacić za hotel oraz za restaurację. Czyli – za większa powierzchnię. Aby upewnić się że nie musimy płacić podwójnie należałoby odpowiednio odgrodzić restaurację od reszty hotelu.

Kolejny nasz przykład wiąże się z kuchnią. Otóż kuchnia nie jest przestrzenią publiczną, jest przeznaczona dla pracowników. Podobnie jak biuro czy magazyn. Jednak przypuśćmy, że pracownicy w naszej kuchni postanowili posłuchać sobie muzyki na tyle głośno że jest ona słyszana na głównej sali. Jeżeli oryginalny zamiar miał być taki że dla gości nie puszczamy muzyki w sali, aby uniknąć płacenia OZZ, to teraz w razie kontroli nie wykluczone, że bylibyśmy zmuszeni do wnoszenia opłat.

Prościej mówiąc, jeżeli mamy przestrzeń dla pracowników powinna ona być na tyle dobrze odizolowana aby, w razie czego, muzyka z pomieszczeń pracy nie dochodziła do przestrzeni publicznej.

W przypadku lokali handlowych, celem wyceny tantiem podaje się dokładną powierzchnię na której jest puszczana muzyka (ale np. odliczając parking od całej powierzchni). W takim wypadku jeżeli tylko część sklepu jest nagłośniona, dobrym pomysłem byłoby się upewnić że muzyka jest faktycznie tylko słyszana w tym obrębie.

Trudno jest z kolei określić co by się stało gdyby, np. były dwa lokale gastronomiczne, i muzyka z jednego lokalu byłaby słyszana w drugim, a lokale mają dwóch różnych właścicieli.

Podsumowując, przestrzeń publiczna jest przestrzenią do której każdy ma dostęp (w tym wypadku, klient). Pomieszczenia za które nie trzeba płacić tantiem, i w których z zasady nie trzeba się martwić o takie opłaty to pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla pracowników (magazyny, biura, kuchnia, itp.).

Chwilami może wydawać się, że w powyższym tekście przesadzamy. Nic podobnego! Z doświadczeń wielu przedsiębiorców i specjalistów w tym zakresie wiemy, że pomysłowość OZZ jest nieograniczona. A więc lepiej dmuchać na zimne, niż się sparzyć. A najlepiej – korzystać z muzyki wolnej od opłat na rzecz OZZ, czyli Free Music.