Czym jest Creative Commons?

Creative Commons jest amerykańską organizacją non-profit, której celem jest rozpowszechnianie i udostępnianie prac twórczych na zasadzie “domeny publicznej” (własności publicznej). W tym celu organizacja ta stworzyła szereg darmowych licencji. Mogą się nimi posługiwać twórcy (np. muzycy, malarze i fotografowie) i udostępniać swoje prace zarówno innym twórcom, jak i odbiorcom. Licencje te różnią się stopniem i […]

Prawa Autorskie w Muzyce – Podstawy

Prawo autorskie od dawna jest tematem dość gorącym i pogmatwanym nie tylko w świecie muzycznym, ale także w każdej dziedzinie artystycznej. Poza oczywiście skomplikowaną sytuacją z opłatami tantiem, kwestia praw autorskich dotyka także artystów, którzy chcą po prostu stworzyć nowy utwór. W podstawowej formie występują prawa osobiste i majątkowe. Osobiste prawa definiują, kto jest oryginalnym […]

Komu płacić, ile i dlaczego? – Poradnik w sprawie opłat dla OZZ

Wysokość stawek to OZZ zależy od kilku czynników:/ol> 1) Jaki to jest typ lokalu? – każdy typ lokalu jest inaczej wyliczany: sklep, gastronomia, hotel, handel, usługi itp. W przypadku sklepów wysokość stawki zależna jest od rozmiaru sklepu w m2, a w lokalach gastronomicznych wysokość stawki zależna jest od ilości miejsc siedzących. 2) Gdzie mieści się […]

Jak nie płacić ZAIKSowi?

W naszych poprzednich blogach omawialiśmy kiedy płacimy tantiemy za odtwarzanie muzyki w przestrzeni publicznej. W tym postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Czy i jak można nie płacić nie płacić Zaiksowi i innym OZZ? Co zrobić w przypadku, gdy koszty tantiem są za wysokie lub muzyka w Państwa lokalu nie jest tak naprawdę potrzebna? Jest kilka […]

Czym jest przestrzeń publiczna?

Wiemy już, że jest konieczność płacenia tantiem na rzecz OZZ (Organizacjom Zbiorowego Zarządzania), gdy muzyka jest odtwarzana w przestrzeni publicznej. Jednak czym jest przestrzeń publiczna? Co się klasyfikuje jako taka przestrzeń, a co nie? Z punktu widzenia właściciela lokalu, przestrzeń publiczna to taka, do której regularnie mają dostęp nasi klienci. Czyli, w przypadku sklepów byłaby […]