Komu płacić, ile i dlaczego? – Poradnik w sprawie opłat dla OZZ

Komu płacić, ile i dlaczego? – Poradnik w sprawie opłat dla OZZ

Jeżeli jesteś osobą która dopiero otwiera swój nowy lokal, czy to restauracja, sklep, hotel czy może siłownia, w kazdej chwili mogą zgłosić się do ciebie inspektorzy z Organizacji Zbiorowego Zarządzania, takich jak ZAiKS, STOART, SAWP czy ZPAV..

Jeżeli w twoim lokalu jest odtwarzana muzyka, będziesz musiał płacić tantiem do tych organizacji. Zacznijmy więc od podstawowego pytania, ile mogą wynosić te stawki?

Wysokość stawek to OZZ zależy od kilku czynników:

1) Jaki to jest typ lokalu? (Sklep, Gastronomia, Hotel, itp.) – Każdy typ lokalu jest inaczej wyliczany. Np. w przypadku sklepów wysokość stawki zależna jest od rozmiaru sklepu w m2. W lokalach gastronomicznych wysokość stawki zależna jest od ilości miejsc siedzących.
2) Gdzie mieści się lokal? – Im większe miasto tym wyższe stawki. Najdroższa jest Warszawa, a mniejsze miasta, wsie, albo tereny poza miastem są najtańsze.
3) Czasami lokale mają podkategorie. – Targi są inaczej obliczane niż sklepy. Bary szybkiej obsługi są inaczej wyliczane niż restauracje.

Jakie to są koszty? Dawniej należałoby kontaktować się z każdą organizacją oddzielnie, i dopytywać o indywidualne wyliczenia. Część naszych klientów dowiadywała się o istnieniu ZAiKS-u i podobnych organizacji lata po otwarciu swojego lokalu, kiedy to nagle pojawiała się kontrola. Czasami bywały przypadki że nasz klient myślał że jest tylko jedna organizacja (np. ZAiKS), i byli przykro zaskoczeni, kiedy nagle przychodził kontroler z innej organizacji i informował ich o konieczności podpisania z nimi umowy, często z naliczeniem należności wstecz.

Obecnie także należy na własną rękę kontaktować się z tymi organizacjami, aby się zarejestrować. Najlepiej byłoby przy okazji pierwszego kontaktu telefonicznego poprosić także o kontakt do pozostałych organizacji z którymi będziecie musieli mieć styczność.

Telefony kontaktowe/Informacyjne:

ZAiKS:
+48 (22) 556 71 01
+48 (22) 556 71 02

STOART:
0 800 70 30 17

ZPAV:
48 (22) 625 45 16

SAWP:
022 624-71-27

Jednak jeżeli wcześniej chcecie wiedzieć, jak wysokie mogą być wasze koszty, w 2014 r. została zatwierdzona tabela, która uwzględnia należności (tzw. stawki minimalne) wszystkich organizacji razem.

Tabela opłat na rzecz OZZ (ze strony ZPAV) jest tu: http://ozz.zpav.pl/pliki/dopobrania/T
abela_stawek_wynagrodzen_za_odtwarzanie_utworow_i_przedmiotow_praw_pokrewnych.pdf

Tabela podaje należności dla twórców (ZAiKS), wykonawców (STOART i SAWP) oraz producentów fonograficznych (ZPAV)
Zaiks posiada własną tabelę z opłatami, tylko za własne wynagrodzenie (które są podane także w tabeli powyżej): http://www.zaiks.org.pl/pliki/256/TABELA_NA_PUBLICZNE_ODTWARZANIE_UTWOR%C3%93W_25_01_2016.pdf

Tabela opłat, na skutek zażalenia Izby Hotelarstwa Polskiego jest ważna za wyjątkiem części odnoszącej się do hoteli.

Tak więc posiadacie już Państwo podstawowe informacje na temat z kim się kontaktować i jakie mogą być wasze koszty, teraz zadajmy podstawowe pytanie, dlaczego płacimy te tantiem?

Z punktu widzenia OZZ jeżeli puszczacie Państwo w swoim lokalu muzykę, oferujecie Państwo swoim Klientom przyjemniejsze warunki, co może zwiększyć także wasze obroty. Jednak nie każdy lokal koniecznie potrzebuje muzyki. Bywa, że muzyka jest puszczana dla pracowników bardziej niż dla klientów. Czasami nagłośnienie jest już zainstalowane w lokalu ale nie używane.

Często jednak, jeżeli jest nagłośnienie, to w oczach OZZ oznacza to możliwość puszczania muzyki, czyli należy z nimi zawrzeć umowę. Argumentacja że nagłośnienie nie jest używane nie koniecznie rozwiąże problem i dane organizacje mogą nalegać, że umowa jest konieczna.

Należy także pamiętać że jeżeli w Państwa lokalu są telewizory (np. na sali restauracyjnej) będą naliczane dodatkowe koszty.

Oczywiście alternatywą tego wszystkiego jest korzystanie z usług Free Music. Oferujemy muzykę wolną od opłat na rzecz OZZ, co pozwoli Państwu bezstresowo zajmować się waszą firmą, nie martwiąc się o niespodziewane, wysokie i zbędne koszty.