Prawa Autorskie w Muzyce – Podstawy

  Prawo autorskie od dawna jest tematem dość gorącym i pogmatwanym nie tylko w świecie muzycznym, ale także w każdej dziedzinie artystycznej. Poza oczywiście skomplikowaną sytuacją z opłatami tantiem, kwestia praw autorskich dotyka także artystów, którzy chcą po prostu stworzyć nowy utwór.
  W podstawowej formie występują prawa osobiste i majątkowe. Osobiste prawa definiują, kto jest oryginalnym autorem danego utworu. Są to prawa, które nigdy nie wygasną i oryginalny autor utworu może zadecydować czy jego utwór może być wykorzystany i w jakiś sposób. Może on zakazać, żeby jego muzyka była zremiksowana, lub wykorzystana w specyficzny sposób. Prawa majątkowe to prawa pozwalające czerpać korzyści majątkowe ze swojej pracy.
  Jednak jeżeli istnieją współwłaściciele tych praw (np.inni muzycy z zespołu) to korzyści majątkowe powinny być podzielone między właścicielami tych praw.
    Sprawa może dalej jeszcze bardziej się skomplikować jeżeli:
    a) Ktoś inny niż napisał nuty/słowa do wykonywanej piosenki.
     b) Każdy członek zespołu ma takie same prawa jak autor piosenki.
      c) Inna osoba zajmowała się nagrywaniem danego utworu.
       d) Ktoś jeszcze inny zajmował się obróbką dźwiękową.
       W tym momencie prawa do jednej piosenki podzielone są między wiele osób, co może stworzyć problemy przy późniejszej sprzedaży utworów, lub kiedy ktoś inny chciałby wydać ten konkretnie utwór.
       Oczywiście w dzisiejszych czasach te prawa do muzyki skupiają się w ręku kilku lub jednej osoby, przeważnie producenta nagrania. Można, dla przykładu podpisać odpowiednie umowy ze swoimi muzykami i studiem nagraniowym, które przekazywały autorowi wszystkie prawa majątkowe. Nadal obowiązuje jednak obowiązek poszanowania praw osobistych, czyli np. na wydanej płycie autor ma obowiązek umieścić nazwiska wszystkich, którzy współtworzyli nagrane utwory. W przeciwieństwie do praw majątkowych, prawa osobiste są niezbywalne.
        Należy więc przy nawiązaniu współpracy z innymi osobami ustalić odpowiednio wcześnie jak będzie wyglądała wasza współpraca. Czy dzielicie się prawami majątkowym, czy postanawiacie przekazać je na jedną osobę? Czy może chcecie żeby jedna osoba była waszym przedstawicielem? I zawsze takie ustalenia powinny mieć formę umowy, podpisanej przez wszystkich zainteresowanych.
        Więcej szczegółów odnośnie praw autorskich osobistych jak i materialnych możecie Państwo odnaleźć tutaj: http://www.zaiks.org.pl/76,15,tworca_i_prawo_autorskie